ВО "Свобода"

ENG

17 січня 2013
Запит Ірини Сех стосовно проекту "Зменшення біологічної загрози в Україні"
Запит Ірини Сех стосовно проекту "Зменшення біологічної загрози в Україні"

Прем'єр-міністрові України.

Азарову М.Я.

Секретарю Ради національної безпеки і оборони України.

Клюєву А. П.

Генеральному Прокурору України.

Пшонці В.П.

Голові Служби безпеки України.

Якименку О.Г.

Д Е П У Т А Т С Ь К И Й З А П И Т.

Щодо вжиття невідкладних заходів реагування спрямованих на усунення грубих порушень вимог чинного законодавства, санітарних і будівельних норм та правил під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Зменшення біологічної загрози в Україні", допущених виконавцями даного проекту, що становить реальну загрозу біологічній безпеці держави та здоров'ю українських громадян.

Шановний Миколо Яновичу!

Шановний Андрію Петровичу!

Шановний Вікторе Павловичу!

Шановний Олександре Григоровичу!

Звертаюсь до Вас з приводу обставин, що становлять загрозу національної безпеки України, які виникли внаслідок грубого порушення вимог чинного законодавства України, санітарних і будівельних норм та правил під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Зменшення біологічної загрози в Україні", допущених виконавцями даного проекту.

Мені стало відомо, що при реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Зменшення біологічної загрози в Україні" виконавці з американської сторони ‒ компанія "Блек енд Вітч Спешіал Проджектс Корп." та виконавці з української сторони ‒ ЗАТ "Макрохім", ТОВ "РК-Центр ЛТД" і ТОВ "Медіамакс" допустили порушення вимог чинного законодавства України, санітарних і будівельних норм та правил. Це унеможливлює досягнення мети проекту, задекларованої в Угоді від 29 серпня 2005 року між Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки та Міністерством охорони здоров'я України стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані при розробці біологічної зброї. Більше того, теперішній стан виконання проекту становить безпосередню загрозу біологічній безпеці України і загалом національній безпеці.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06.04.12 р. №12699/1/1-12 наказом голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 25.04.2012 р. №37 "Про створення комісії щодо перевірки лабораторій особливо-небезпечних інфекцій, які збудовано в рамках виконання Угоди між МОЗ України та МО США", була створена комісія під головуванням заступника головного лікаря Центральної СЕС МОЗ України Свити В.М. В ході перевірки в період з 07.05.2012 року по 17.05.2012 року були виявлені серйозні порушення вимог українського законодавства, будівельних і санітарних норм, допущені виконавцями робіт в лабораторіях Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. І.І. Мечнікова в м. Одесі, Кримської Республіканської СЕС МОЗ України в м. Сімферополі, Вінницької обласної СЕС в м. Вінниці, Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни МОЗ України в м. Львові. Особливу тривогу викликає факт перевезення на вимогу американської сторони колекції штамів особливо небезпечних патогенів, яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1241 від 22.09.2004 р. є національним надбанням, з Центральної СЕС м. Києва до лабораторії Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. І.І. Мечнікова в м. Одесі. Як з'ясувала комісія, при реконструкції цієї лабораторії виконавцем ЗАТ "Макрохім" в порушення правил будівництва в сейсмічних районах України не було вжито належних протисейсмічних заходів. Фактично будівля перебуває в аварійному стані, що становить реальну загрозу втрати колекції, а також загрожує довкіллю та здоров'ю працівників і мешканців міста. До сьогодні з боку МОЗ України та Санітарно-епідеміологічної служби не вжито жодних заходів з метою усунення виявлених порушень та виправлення стану виконання проекту міжнародної технічної допомоги "Зменшення біологічної загрози в Україні".

Оскільки розпорядженням КМУ від 27.08.2008 №1154-р Державний комітет ветеринарної медицини та Українська академія аграрних наук визначені додатковими виконавчими органами для реалізації Угоди від 29.08.2005 р., в низці державних лабораторій ветеринарної медицини також ведуться роботи в рамках Проекту "Зменшення біологічної загрози в Україні".

Для перевірки стану виконання робіт у Львівській державній лабораторії ветеринарної медицини наказом голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Горжеєва В.М. було створено робочу групу. В ході перевірки робоча група виявила численні порушення вимог чинного законодавства України, санітарних норм та правил будівництва, допущені виконавцем з американської сторони ‒ компанією "Блек енд Вітч Спешіал Проджектс Корп." та виконавцем з української сторони ‒ ТОВ "Медіамакс". Проектна документація не погоджена з Санітарно-епідеміологічною службою, кошторисна документація не надана, роботи виконувалися за відсутності договору підряду, контроль за якістю, вартістю та обсягом виконаних будівельно-монтажних робіт виконавцями не вівся. Допущені суттєві відхилення від норм та правил будівництва, відсутні докази відповідності використаних матеріалів вимогам санітарних норм та дозволи МОЗ на їх використання, технологічне обладнання та виконавча документація реципієнту не передані.

Систематичне та системне порушення вимог законодавства, норм та правил будівництва в Україні при створенні лабораторій, що працюють з особливо небезпечними інфекціями, ставить під загрозу стан біологічної безпеки держави, становить реальну загрозу здоров'ю персоналу лабораторій та мешканцям міст, де такі лабораторії розміщено, а також загрозу втрати унікальних колекцій штамів, які є національним надбанням України.

Життя та здоров'я людини визнається найвищою соціальною цінністю в державі (стаття 3 Конституції).

Вказані обставини в силу дії статті 7 Закону України "Про національну безпеки України", є потенційною та реальною загрозою національної безпеки в екологічній сфері та сфері охорони здоров'я.

На підставі вищенаведеного та керуючись статті 15 Закону України "Про статус народного депутата України ", -.

П Р О Ш У :

Прем'єр-міністра України:

1. Вжити невідкладних заходів реагування спрямованих на усунення грубих порушень вимог чинного законодавства, санітарних і будівельних норм та правил під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Зменшення біологічної загрози в Україні", допущених виконавцями даного проекту, що ставить під загрозу стан біологічної безпеки держави, становить реальну загрозу здоров'ю персоналу лабораторій та мешканців міст, де такі лабораторії розміщено, а також загрозу втрати унікальних колекцій штамів, які є національним надбанням України.

2. Організувати перевірку реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Зменшення біологічної загрози в Україні" в його теперішньому стані на відповідність його національним інтересам та національній безпеці України.

3. Організувати перевірку відповідності вимогам біологічної безпеки та законності підстав переміщення колекції штамів особливо небезпечних патогенів як наукового об'єкту, що становить національне надбання з Центральної СЕС МОЗ України та розміщення її в лабораторії Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. І.І. Мечнікова в м. Одеса.

Генерального прокурора України та Голову Служби безпеки України:

1. Організувати перевірку фактів грубих порушень вимог чинного законодавства, санітарних і будівельних норм та правил під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Зменшення біологічної загрози в Україні", допущених виконавцями даного проекту, що ставить під загрозу стан біологічної безпеки держави, становить реальну загрозу здоров'ю персоналу лабораторій та мешканців міст, де такі лабораторії розміщено, а також загрозу втрати унікальних колекцій штамів, які є національним надбанням України.

2. За наслідками перевірки внести на розгляд уповноважених органів відповідні акти реагування та, за наявності підстав, вжити заходів передбачених статтею 214 КПК України і розпочати досудове розслідування.

Секретаря Ради національної безпеки та оборони України:

1. На черговому засіданні Ради національної безпеки та оборони України ініціювати розгляд питання щодо усунення фактів грубих порушень вимог чинного законодавства, санітарних і будівельних норм та правил під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Зменшення біологічної загрози в Україні", допущених виконавцями даного проекту, що ставить під загрозу стан біологічної безпеки держави, становить реальну загрозу здоров'ю персоналу лабораторій та мешканців міст, де такі лабораторії розміщено, а також загрозу втрати унікальних колекцій штамів, які є національним надбанням України.

2. За наслідками розгляду вказаного питання прийняти відповідне рішення та вжити заходів для усунення загроз, зумовлених допущеними в ході виконання проекту міжнародної технічної допомоги "Зменшення біологічної загрози в Україні" порушеннями українського законодавства.

Про вжиті заходи та про прийняті Вами рішення повідомити мене та заявника в установленому законом порядку.

З повагою, народний депутат України І.І. СЕХ (посв.№ 343)